Areal og omkreds

a og b er henholdsvis den mindste og den strste radius

\( O = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{ \frac{a^2 + b^2}{2} } \)

\( A = \pi \cdot a \cdot b \)

\( O = omkreds \)

\( A = areal \)