Sphærisk trekant

Vha. nedenstående formel kan den sphæriske trekants areal udregnes (Det grønne område på tegningen)
r er radius og A, B og C er vinklerne i den sphæriske trekant

\( A = \pi \cdot r^2 \cdot \left( \frac{A + B + C}{180^\circ} - 1 \right) \)