Afstandsformlen

Afstanden mellem punktet A(x1, y1) og B(x2, y2) kan udregnes vha. pythagoras stning,
idet der kan dannes en retvinklet trekant som det ses p tegningen til hjre.
Lngden af hypotenusen, bliver her afstanden mellem A og B.

\( |AB| = \sqrt{\left( x_2 - x_1 \right)^2 + \left( y_1 - y_2 \right)^2} \)

Lngden mellem punkt A og punkt B p billedet til hjre bliver derfor:

\( |AB| = \sqrt{\left(7 - 1 \right)^2 + \left(4 - 1 \right)^2} = 6,708 \)