Afstandsformlen

Afstanden mellem punktet A(x1, y1) og B(x2, y2) kan udregnes vha. pythagoras sætning,
idet der kan dannes en retvinklet trekant som det ses på tegningen til højre.
Længden af hypotenusen, bliver her afstanden mellem A og B.

\( |AB| = \sqrt{\left( x_2 - x_1 \right)^2 + \left( y_1 - y_2 \right)^2} \)

Længden mellem punkt A og punkt B på billedet til højre bliver derfor:

\( |AB| = \sqrt{\left(7 - 1 \right)^2 + \left(4 - 1 \right)^2} = 6,708 \)