Tangentligning

Nedenstende formler kan bruges til at udregne tangentligningen.
x0 og y0 er et punkt p cirklen.
a og b er x- og y-koordinatet for centrumpunktet og r er radius.

\( \left( x_0 - a \right) \cdot \left( x - x_0 \right) + \left( y_0 - b \right) \cdot \left( y - y_0 \right) = 0 \)

\( \left( x_0 - a \right) \cdot \left( x - a \right) + \left( y_0 - b \right) \cdot \left( y - b \right) = r^2 \)

Eksemplet her gr brug af den frste formel til udregning af tangentligningen.
Frst sttes tallene ind, og i nste udregning isoleres y.

\( \left( 8 - 6 \right) \cdot \left( x - 8 \right) + \left( 10 - 6 \right) \cdot \left( y - 10 \right) = 0 \Rightarrow \)

\(2x + 4y - 56 = 0 \Rightarrow y = -0.5x + 14 \)