Cirklens ligning

\( \left(x - a \right)^2 + \left( y - b \right)^2 = r^2 \)

\( r = radius \)

I cirklens ligning er a,b centrums x og y-koordinat. x,y er koordinaterne for et punkt liggende p cirklen.
Cirklens ligning tager udgangspunkt i pythagoras, som man kan se p billedet til hjre.
Radius er hypotenusen i den retvinklede trekant, mens (x-a) er den ene katete og (y-b) er den anden
Radius p eksemplet til hjre bliver derfor:

\( r = \sqrt{\left(x - a \right)^2 + \left( y - b \right)^2} = \sqrt{\left(8 - 6 \right)^2 + \left( 10 - 6 \right)^2} = 4.47 \)