Regulære polygoner med n kanter

Disse formler kan bruges til alle regulære polygoner, hvor n er antallet af kanter

\( O = n \cdot b \)

\( A = \frac{1}{4} \cdot n \cdot b^2 \cdot \)\( \frac{\cos \left( \frac{180^\circ}{n} \right)}{\sin \left( \frac{180^\circ}{n} \right)} \)

\( v_1 = \frac{360^\circ}{n} \)

\( v_2 = 180^\circ - v_1 = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n} \)

\( b = sidelængde \)

Polygoner kan opdeles i trekanter, og hvis du mangler sidelængden, kan denne ofte findes vha. trigonometri.