Formel for arealberegning

Pythagoras stning

a og b er kateterne (de korte sider) i den retvinklede trekant.
c er hypotenusen (den lange side og modstende side til den rette vinkel)

\( a^2 + b^2 = c^2 \)

\( c = \sqrt{a^2 + b^2} \)

\( a = \sqrt{c^2 - b^2} \)

\( b = \sqrt{c^2 - a^2} \)

Trigonometriske formler

\( \sin \left( A \right) = \frac{\text{modstende katete}}{\text{hypotenusen}} = \frac{a}{c} \)

\( \cos \left( A \right) = \frac{\text{hosliggende katete}}{\text{hypotenusen}} = \frac{b}{c} \)

\( \tan \left( A \right) = \frac{\text{modstende katete}}{\text{hosliggende katete}} = \frac{a}{b} \)

Opdeling af retvinklet trekant i to

a i trekanten ABC er lig d i trekanten BCD
b i trekanten ABC er lig d i trekanten ACD

\( c = c_1 + c_2 \)

\( h^2 = c_1 \cdot c_2 \)

\( c = hypotenusen \)

\( h = h_c = \text{hjden til c} \)