Kontinuitet

En funktion er kontinuert hvis man kan tegne den uden at løfte blyanten.
Dvs. at man arbejder med én lang linje.
Hvis dette ikke kan gøres er funktionen diskontinuert.

Kontinuerte intervaller

På billedet til højre ses tangensfunktionen \(f(x)=tan(x)\), som
er en diskontinuert funktion, idet det ikke er en lang linje.
Selvom tangensfunktionen er diskontinuert, er den stadig kontinuert i intervaller.
Den er diskontinuert i punkterne \( \cfrac{\pi}{2} + p \cdot \pi \),
men i alle andre punkter er funktionen kontinuert.
De røde linjer demonstrerer hvor funktionen er diskontinuert,
men i intervallerne mellem de røde linjer er funktionen kontinuert.