Kontinuitet

En funktion er kontinuert hvis man kan tegne den uden at lfte blyanten.
Dvs. at man arbejder med n lang linje.
Hvis dette ikke kan gres er funktionen diskontinuert.

Kontinuerte intervaller

P billedet til hjre ses tangensfunktionen \(f(x)=tan(x)\), som
er en diskontinuert funktion, idet det ikke er en lang linje.
Selvom tangensfunktionen er diskontinuert, er den stadig kontinuert i intervaller.
Den er diskontinuert i punkterne \( \cfrac{\pi}{2} + p \cdot \pi \),
men i alle andre punkter er funktionen kontinuert.
De rde linjer demonstrerer hvor funktionen er diskontinuert,
men i intervallerne mellem de rde linjer er funktionen kontinuert.