Pyramidestub

a og b er sidelængderne som udgør den store grundflade G, som er markeret med mørkeblå
c og d er sidelængderne som udgør den lille grundflade g, som er markeret med mørkegrøn

\( A = G + g + 2 \cdot \left( \sqrt{G} + \sqrt{g} \right) \cdot \sqrt{h^2 + \frac{G}{4} + \frac{g}{4} - \frac{\sqrt{g \cdot G}}{2}} \)

\( V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot \left( G + g + \sqrt{G \cdot g} \right) \)

\( G = a \cdot b \)

\( g = c \cdot d \)

\( G = \text{stor grundflade} \)

\( g = \text{lille grundflade} \)

\( h = højden \)

\( \text{a, b, c og d er sidelængder} \)