Svingninger

Svingningsfunktioner tager udgangspunkt i sinusfunktiontionen \( f(x) = sin(x) \)

Funktionsforskriften for svingninger er: \( f(t) = A \cdot \sin \left( \omega \cdot t + \phi \right) + k \)

\(A = amplituden\)
Denne afgr hjden p blgetoppene. Dvs. forskellen mellem blgetop og blgedal er \( 2 \cdot A \)

\(\omega = vinkelhastighed\)
\( \omega \) justerer hvor lang en blge (fra top til top) er og angives i radianer pr. sekund.
Blgelngden kaldes ogs en periode (T) og kan beregnes ved:   \( T = \frac{2 \cdot \pi}{\omega} \)

\(\phi = fasen\)
\( \phi \) er den vandrette forskydning.

\(k = \text{Lodret forskydning}\)
k er den lodrette forskydning

P appletten til hjre ses, hvilken effekt de forskellige faktorer har.