Kasse

a og b er sidelængder og h er højden.

\( A = 2 \cdot \left( a \cdot b + a \cdot h + b \cdot h \right) \)

\( V = a \cdot b \cdot h \)