Vandret vinkel

\( v = tan^{-1} \left( a \right)\)

\( a = hældningstal \)

\( v = vinkel \)

Denne formel stammer fra de trigonometriske formler, som bruges ved retvinklede trekanter.
Som man kan se på tegningen er der blevet dannet en retvinklet trekant, og da:
\( v = tan^{-1}\left( \frac{a}{b} \right)\)
kan \( \frac{a}{b} \) skrives om til \(a\), da \(b = 1\)
Som det ses på tegningen er \(a\) i den retvinklede trekant = 2, som er hældningstallet
i funktionen. Derfor bliver vinklen på figuren:
\( v = tan^{-1}\left( 2 \right) = 63,44^\circ\)