Guldins regel - Areal

\( O_A = 2 \cdot \pi \cdot a \cdot l \cdot \frac{v}{360^\circ} \)

\( a = radius \)

\( l = hjden \)

\( v = udsnitsvinkel \)

Guldins regel - Rumfang

c og d er sidelngderne som udgr endefladen, A, som er markeret med mrkebl

\( V = 2 \cdot \pi \cdot a \cdot A \cdot \frac{v}{360^\circ} \)

\( A = c \cdot d \)

\( A = \text{Areal af endefladerne} \)

\( a = radius \)

\( v = udsnitsvinkel \)